coronawirus
Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce Starosta Poznański podjął, wraz Zarządem Powiatu w Poznaniu oraz po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, decyzję, że od 11 marca br. przez 14 dni zamknięte zostaną: prowadzone przez powiat poznański poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z filiami oraz Park Orientacji Przestrzennej w… Czytaj więcej Starosta podjął decyzję w sprawie zamknięcia „swoich” placówek
coronavirus
Zalecamy zapoznać się z ogólnymi zasadami minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem i krokami, jakie należy podjąć w sytuacji podejrzenia koronawirusa. 800 190 590 - infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Wszelkie informacje… Czytaj więcej Koronawirus – profilaktyka, informacje