Telefon analogowy
Informacja dla osób skierowanych na obligatoryjną kwarantannę, a nie mających możliwości jej odbycia w miejscu zamieszkania lub w miejscach wskazanych w karcie lokalizacyjnej. Wojewoda wielkopolski informuje, że osoby takie winne być zgłoszone do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które wskaże miejsca odbycia kwarantanny organizowane przez wojewodę. Miejsca kwarantanny nie będą podawane do publicznej wiadomości.
Treść WAŻNY KOMUNIKAT na czerwonym tle z mapą gminy
Szanowni Państwo, wg dzisiejszego stanu 42 naszych mieszkańców (34 adresy) znajduje się w obowiązkowej kwarantannie. Przestrzeganie tego obowiązku jest kontrolowane przez policję. Nadal apeluję do Państwa o respektowanie przyjętych ograniczeń i pozostawanie w domach. Domowa izolacja jest obecnie jedyną skuteczną metodą walki z epidemią koronawirusa. Czytaj więcej Komunikat Wójta Gminy Suchy Las z 27 marca 2020 r.
Strona internetowa gov.pl
W trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i kolejnymi obostrzeniami nakładanymi przez Ministra Zdrowia przypominamy, że od 17 marca do odwołania zamknięty jest swobodny dostęp do budynku i biur Urzędu Gminy Suchy Las. Urzędnicy nadal jednak pracują, ciągłość działania jest zachowana, służby są w pełnej… Czytaj więcej Sprawy urzędowe załatwiaj zdalnie
Sala w Domu Osiedlowym w Biedrusku
Informujemy, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii: zawieszone są do odwołania wszystkie zajęcia, które odbywają się cyklicznie w Domu Osiedlowym w Biedrusku oraz w świetlicach osiedlowych i wiejskich na terenie gminy Suchy Las,odwołane zostały wszelkie zaplanowane w tych obiektach wydarzenia, spotkania i imprezy w tym… Czytaj więcej Dom Osiedlowy i świetlice nieczynne
mapa gminy z napisem ważny komunikat
Szanowni Państwo wczoraj, w związku z walką z koronawirusem, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w naszym codziennym funkcjonowaniu. Zostało wprowadzone ograniczenie swobodnego przemieszczania się poza sytuacjami: dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo… Czytaj więcej Komunikat Wójta Gminy Suchy Las z 25 marca 2020 r.
Pluszowe maskotki - zabawki
Wojewoda Wielkopolski wydał polecenie w sprawie kontynuacji zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna w terminie od 26 marca do 10 kwietnia. Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2 przedmiotowe polecenie ma znaczenie profilaktycznie, służy ochronie zdrowia dzieci i podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Megafon na tle
Wczoraj, 24 marca zostało wydane rozporządzenie wprowadzające na terenie RP nowe zasady bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii. Do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc: dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz… Czytaj więcej Nowe zasady bezpieczeństwa
Warzywa ułożone na straganie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, w związku z pismem otrzymanym od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 25 marca br., nakazuje bezwzględne zamknięcie wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach z terenu Poznania i powiatu poznańskiego. Zamknięcia punktów należy dokonać… Czytaj więcej Targowiska zostają zamknięte
Pociąg na stacji kolejowej
Ze względów na wprowadzenie przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego oraz dodatkowych ograniczeń, niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, a także w związku ze znacznym spadkiem ilości podróżnych korzystających z transportu kolejowego, w terminie od 23 marca do 13 kwietnia br. Województwo Wielkopolskie jako organizator przewozów podjął decyzję o ograniczeniu kursowania wybranych pociągów… Czytaj więcej Ograniczenia w kursowaniu pociągów