OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY SUCHY LASz dnia 28 lutego 2024 r. Na podstawie art. 15 ust. 2a, w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LXIV/755/23 Rady… Czytaj więcej Nabór do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Suchy Las na lata 2023-2025”. Szczegóły ogłoszenia w załączonych dokumentach: Zarządzenie ogłoszenie konkursu Profilaktyka osteoporozy (DOCX, 17… Czytaj więcej Konkurs ofert na realizację “Programu profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Suchy Las na lata 2023-2025”
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Biedrusko
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt… Czytaj więcej OKO – ekologia, seniorzy, integracja
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty: OS.526.2.2024Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejTytuł zadania publicznego: Aktywna pewność siebie - zajęcia sportowe z elementami samoobronyNazwa oferenta: Fundacja Fucco, ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – zajęcia sportowe z elementami samoobrony
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy poniższą ofertę: Nr oferty: OS.526.2.2024Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejTytuł zadania publicznego: Breaking School Battle vol. 9”- ogólnopolski turniej tańca sportowego BreakingNazwa oferenta: Stowarzyszenie Breaking, ul. Górczyńska 20,… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Breaking School Battle vol. 9
Na terenie gminy Suchy Las kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w dniach od 5 lutego do 11 kwietnia 2024 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00. Więcej informacji w poniższym obwieszczeniu. OBWIESZCZENIE_kwalifikacja wojskowa 2024 r.… Czytaj więcej Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Fucco