Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania publicznego: Organizacja międzynarodowego seminarium Aikido Shihan Vriesman dla członków Stowarzyszenia w tym mieszkańców Gminy Suchy Las
Rodzaj zadania publicznego: (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tytuł zadania publicznego: Koncert MAGNIFICAT Antoniego Vivaldiego w 10. rocznicę powstania chóru Cantus FamiliarisNazwa oferenta: Stowarzyszenie… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Koncert Magnificat
Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tytuł zadania publicznego: Koncert Galowy - Wieczór z Wojciechem Bogusławskim z okazji 230 rocznicy wystawienia sztuki "Cud… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Wieczór z Bogusławskim
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Tytuł zadania publicznego: Aktywizacja i promocja KGW poprzez organizację zajęć fizycznych (joga i zdrowy kręgosłup)Nazwa oferenta: Koło Gospodyń… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – KGW Złotkowo
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Tytuł zadania publicznego: Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko-Gmina Suchy Las Nazwa… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – integracja dzieci i młodzieży w Biedrusku
OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY SUCHY LASz dnia 28 lutego 2024 r. Na podstawie art. 15 ust. 2a, w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LXIV/755/23 Rady… Czytaj więcej Nabór do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Suchy Las na lata 2023-2025”. Szczegóły ogłoszenia w załączonych dokumentach: Zarządzenie ogłoszenie konkursu Profilaktyka osteoporozy (DOCX, 17… Czytaj więcej Konkurs ofert na realizację “Programu profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Suchy Las na lata 2023-2025”
Na zdjęciu kolorowe koperty
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę: Nr oferty:… Czytaj więcej Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Biedrusko
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.