Wójt Gminy Suchy Las ogłasza rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2020… Czytaj więcej Rozstrzygnięcie OKO 2020 – SPORT I tura
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój… Czytaj więcej Rozstrzygnięcie OKO 2020 – KULTURA I tura
Wójt Gminy Suchy Las działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 67) zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2020 r. (niedziela) na terenie obwodu łowieckiego nr 117 odbędzie się polowanie zbiorowe na drapieżniki i ptactwo łowne. Polowanie rozpocznie… Czytaj więcej Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las w sprawie polowań zbiorowych
Wójt Gminy Suchy Las informuje o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2020 roku pod nazwą: "Organizacja Koncertu Ostatkowego w Hali GOS 25.02.2020 r.". Pełna… Czytaj więcej Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Koncertu Ostatkowego w Hali GOS 25.02.2020 r.”
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 r. na obszarze województwa wielkopolskiego. OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej (PDF, 247 KB)Pobierz Czytaj więcej OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las, w terminie do 10 lutego 2020 roku. Formularz wniosku dostępny jest w załączniku oraz na stronie BIP… Czytaj więcej Nabór wniosków o udzielenie dotacji na zabytki
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Suchy Las w 2020 roku z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychwspierania i upowszechniania kultury fizycznej Dokumenty do pobrania:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na na wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. "Jesienna renowacja nawierzchni, poprawa kondycji boiska sportowego w Biedrusku i przygotowanie trawy do zimy". Ogłoszenie o rozstrzygnięciu OKO-boisko w Biedrusku grudzień 2019 (PDF, 40 KB)Pobierz Czytaj więcej Rozstrzygnięcie OKO – boisko w Biedrusku
Wójt Gminy Suchy Las ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Las, położonych w Suchym Lesie przy ul. Zwolenkiewicza: - trzeci przetarg ustny nieograniczony - działki nr 218/35, 218/42, 218/44 - ogłoszenie w BIP i w załączniku poniżej - drugi przetarg ustny nieograniczony - działki nr 218/37, 218/39, 218/45, 218/46 -